CIRCULAR PRE 181 AUDIENCIA DE DISSSIDIO ENFERMEIROS 2022