CIRCULAR PRE 070 Prazo mp 905 contrato verde e amarelo